Tomáš Kubart

Ve svém výzkumu se zaměřuji na rozsáhlou a interdisciplinární problematiku akčního umění. Zabývám se především jeho hlavními formami, happeningem, performance a body art a akční (gestickou) malbou, nicméně široká množina umělecký forem spadajících pod tento pojem se stáke rozšiřuje. Zahrnuje převážně intermediální umělecké formáty, oscilující na pomezí divadla, výtvarného umění, tance, literatury a hudby. Z historiografického hlediska je oblast mého výzkumu vymezena fin de siècle a prvními avantgarními experimenty urbanizované umělecké produkce, hlavním těžištěm výzkumu jsou procesy 50.a 60.let, v nichž došlo k rozvoji forem happeningu, performance a body art a tzv. “performative turn”.

Zaměření výzkumu a metody

Zachycení estetických či sociologických principů “live art”, jehož současné formy vyžadují znalost psychologie či sexuologie, není možné aplikací širokých a nediverzifikovaných myšlenkových rámců sociologie či antropologie. Absorpce jejich metodologických konceptů či nástrojů do výzkumu je nezbytná: metodologický střed však utváří především fenomenologie ve spojení s metologickými nástroji kognitivních věd (Lakoff, Johnson, Phelan), genetic studies (Féral) a neurověd (Ticini).

Publikace
  • Body suspension: performativita bolesti. Theatralia, roč. 21, č.1, s. 113-120, ISSN 1803-845X.

  • Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus; 1954-1962. Brno: Masarykova univerzita, magisterská diplomová práce, 2014.

Navázané kurzy
  • Happening a performance art (2014)

  • Rány a mystéria: rakouské akční umění (2016)

Probíhající výzkum

Vídeňský akcionismus (dizertační práce)

Konference a přednášky
Proběhlé
  • Pojmy v akčním umění - revize a výhled. II.doktorandské symposium, Telč, 2017.
  • Environmentální scénografie. Současná česká scénografie: poločas rozpadu, Praha, 24.4. 2014.
Chystané
  • Performance art. Perspektivy české teatrologie, Olomouc, 17.5. 2018.