Lukáš Kubina

Zabývá se výzkumem teatrality politických kulturních performancí přičemž se soustředí na události druhé poloviny 20. století ve střední Evropě. Ve své diplomové práci se věnoval komunistickému 1. máji na přelomu 40. a 50. let v Československu. V současné době se zabývá veřejnými událostmi v 60. letech ve střední Evropě. 

Konkrétně se zaměřuje na poměrně široké spektrum témat a typy událostí, jako jsou studentské slavnosti a demonstrace, komunistické slavnosti, politická vystoupení či projevy násilného odporu. Metodologicky tento výzkum vychází z konceptu teatrality definovaného německou divadelní vědou (A. Paul, J. Fiebach, E. Fischer-Lichte, R. Schechner), vzhledem k charakteru analyzovaných fenoménů, ale využívá širokého kulturologického pojetí, zejména pak čerpá ze sociologických (E. Goffman, J. Alexander, Tilly) a sociokulturně antropologických (V. Turner, C. Geertz) disciplín 

Publikace

  • KUBINA, Lukáš. Oslavy "Prvního máje" v roce 1948: Interpretativní analýza. Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Masarykova univerzita, 2014, ročník 17, č. 1, s. 90-116.

Projekty

  • Summer School Jaroměř-Josefov

Navázané kurzy

  • Teatralita demonstrací

  • Život jako divadlo - teatralita každodennosti

Konference a přednášky

  • Theatrical Aspects of Communist Celebrations: 7th International Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory: Current Challenges in Doctoral Theatre Research, Theatre Faculty Janáček Academy of Music and Performing Arts (DIFA JAMU) Brno, 20.-21. 11. 2015, Brno. 2015.