Ilona Horváthová

S teatralitou veřejných událostí jsem se poprvé setkala již na počátku mého studia, tj. v roce 2010 a toto pole výzkumu mě začalo enormně zajímat. Později se můj zájem začal více soustřeďovat na teatralitu církevních a lidových událostí období baroka, a především na jejich obřadnost a ritualitu. V bakalářské a magisterské práci jsem se zaměřila na teatralitu církevních událostí. Nejprve to byla teatralita současné podoby Božítělové slavnosti konané v obci Brumovice (titul Bc. jsem získala v roce 2012 – Divadelní prvky Božítělové slavnosti pořádané v Brumovicích 25.–26.6. 2011). V magisterské práci jsem se soustředila na starší období, ale na stejnou slavnost. Svoji pozornost jsem zaměřila na Božítělovou slavnost pořádanou v Mikulově v roce 1585 (titul Mgr. jsem získala v roce 2015 – Teatralita barokních slavností). Tato konkrétní slavnost otevřela i nový směr mého zájmu a tím se stal fenomén procesí.

V současné době studuji doktorské studium na Katedře divadelních studií FF MU a ve své disertační práci se věnuji rakouským kočovným společnostem na českém území, a to převážně ve Znojmě v období 17. a 18. století.